De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Henk Vanthournout

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Henk Vanthournout
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Henk Vanthournout

Cumuleo