De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gilbert Deleu

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Gilbert Deleu
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Gilbert Deleu
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Gilbert Deleu

Cumuleo