De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yves Delforge

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Yves Delforge
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Yves Delforge

Cumuleo