De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Paul Delhaye

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Paul Delhaye
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Paul Delhaye
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Paul Delhaye

Cumuleo