De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annie Delmez

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Annie Delmez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Annie Delmez

Cumuleo