De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Isabelle Delnooz

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Isabelle Delnooz
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Isabelle Delnooz

Cumuleo