De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie Delpire

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Marie Delpire
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Marie Delpire

Cumuleo