De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Machteld Vantrappen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Machteld Vantrappen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Machteld Vantrappen

Cumuleo