De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Helga Delvaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Helga Delvaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Helga Delvaux

Cumuleo