De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Louis Vanuytrecht

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Louis Vanuytrecht
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Louis Vanuytrecht

Cumuleo