De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Louis Vanvelthoven

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Louis Vanvelthoven
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Louis Vanvelthoven

Cumuleo