De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alexander Demarsin

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Alexander Demarsin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Alexander Demarsin

Cumuleo