De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marina Demasy

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marina Demasy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marina Demasy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marina Demasy

Cumuleo