De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernadette Demay

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Bernadette Demay
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Bernadette Demay
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Bernadette Demay

Cumuleo