De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Vanvelthoven

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Peter Vanvelthoven
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Peter Vanvelthoven
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Peter Vanvelthoven

Cumuleo