De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Deneyer

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre Deneyer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre Deneyer

Cumuleo