De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Martine Vanwalleghem

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Martine Vanwalleghem
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Martine Vanwalleghem

Cumuleo