De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Romuald Denis

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Romuald Denis
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Romuald Denis

Cumuleo