De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Denys

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door André Denys
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door André Denys

Cumuleo