De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Valérie Deom

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Valérie Deom
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Valérie Deom

Cumuleo