De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michiel Depoortere

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Michiel Depoortere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Michiel Depoortere
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Michiel Depoortere

Cumuleo