De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Charles Vastersaegher

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Charles Vastersaegher
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Charles Vastersaegher

Cumuleo