De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maria Depret

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Maria Depret
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Maria Depret

Cumuleo