De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre Deprez

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Pierre Deprez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Pierre Deprez
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Pierre Deprez

Cumuleo