De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ruddy Deprez

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Ruddy Deprez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Ruddy Deprez

Cumuleo