De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Catherine Deregnoncourt

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Catherine Deregnoncourt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Catherine Deregnoncourt

Cumuleo