De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Dermience

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Robert Dermience
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Robert Dermience

Cumuleo