De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alexandre Dernovoi

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Alexandre Dernovoi
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Alexandre Dernovoi

Cumuleo