De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Samuel Desert

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Samuel Desert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Samuel Desert

Cumuleo