De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Caroline Désir

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Caroline Désir
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Caroline Désir
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Caroline Désir

Cumuleo