De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maria Vekemans

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Maria Vekemans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Maria Vekemans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Maria Vekemans

Cumuleo