De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Désirée Velazquez

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Désirée Velazquez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Désirée Velazquez
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Désirée Velazquez

Cumuleo