De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Wolters

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger Wolters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger Wolters

Cumuleo