De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Geert Dessein

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Geert Dessein
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Geert Dessein

Cumuleo