De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Deville

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Deville
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Deville

Cumuleo