De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gino Devogelaere

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Gino Devogelaere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Gino Devogelaere

Cumuleo