De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Devos

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Devos
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Devos
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Devos

Cumuleo