De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freddy Devreeze

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Freddy Devreeze
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Freddy Devreeze

Cumuleo