De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Dewaels

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre Dewaels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre Dewaels

Cumuleo