De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gino Veraart

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Gino Veraart
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Gino Veraart

Cumuleo