De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Michel Dieu

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Michel Dieu
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Michel Dieu

Cumuleo