De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roland Verachtert

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Roland Verachtert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Roland Verachtert

Cumuleo