De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frans Dirkx

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Frans Dirkx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Frans Dirkx

Cumuleo