De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Verbeeren

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre Verbeeren
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre Verbeeren

Cumuleo