De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eric Dosogne

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Eric Dosogne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Eric Dosogne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Eric Dosogne

Cumuleo