De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Doumont

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrick Doumont
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrick Doumont

Cumuleo