De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Dubuisson

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Michel Dubuisson
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Michel Dubuisson
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Michel Dubuisson

Cumuleo