De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Duchatelet

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Joseph Duchatelet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Joseph Duchatelet

Cumuleo