De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Duchene

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Joseph Duchene
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Joseph Duchene
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Joseph Duchene

Cumuleo