De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre-Maurice Dufrasne

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre-Maurice Dufrasne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre-Maurice Dufrasne

Cumuleo